СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

II срок 2018/1019 учебна година

ПОНЕДЕЛНИК

 1. Български език и литература – ФКРУ
 2. Български език и литература – ФКРУ
 3. Математика
 4. Физическо възпитание и спорт – модул
 5. Английски език

ВТОРНИК

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Човекът и природата
 4. Физическо възпитание и спорт 
 5. Математика
 6. Информационни технологии – ЗИП

СРЯДА

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Музика
 5. Английски език
 6. Час на класа

ЧЕТВЪРТЪК

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Математика
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Изобразително изкуство
 6. Изобразително изкуство

ПЕТЪК

 1. Хореография – СИП
 2. Човекът и обществото
 3. Математика – ЗИП
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Домашен бит и техника