Автор: Жанет Бонева

класен ръководител
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 26.02.2019 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща. Присъствието е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Ще обсъдим важни въпроси, свързани с предстоящото НВО, както и такива, свързани с обучението и образованието на Вашите деца в пети клас!

Моля, направете всичко възможно да присъствате!

ТЕАТЪР И КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

ТЕАТЪР И КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

Уважаеми родители,

На 12.12.2018 г. от 11.00 часа ще има представление на „Пипи“ в Театър „София“. Транспортът е организиран с автобуси от и до училище. Денят е с  нормални  учебни занятия преди обяд и със занималня следобед. Цената е 9.00 лева.

На 19.12.2018 г. от 9.30 часа в училище ще има Коледно тържество с външно участие, което включва програма с аниматори и дискотека. Цената е 5.00 лева.

Моля, помислете и обсъдете у дома! В понеделник ще очаквам Вашето решение от децата! Плащането не е спешно, по-скоро ме интересува дали сте съгласни с тези предложения. Важно е да знам колко деца от класа ще вземат участие в тези мероприятия.

Искам да Ви информирам и за една инициатива, която се подхвана от децата: Голяма част от тях искат да си разменят подаръци за Коледа. Аз не мога да взема еднолично решение за това. С радост ще се заема с организацията на такова тържество, но искам да чуя Вашето мнение относно идеята и предложението за сума за подарък.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 19.09.2018 г. от 18.00 часа ще се проведе първата за тази учебна година родителска среща. Знаете, че на нея се обсъждат и приемат важни неща за обучението на ВАШИТЕ ДЕЦА, така че присъствието Ви е повече от ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

нво 4. КЛАС

нво 4. КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Освен графика на учебното време, са ясни и датите за НВО /Национално външно оценяване/ на учениците от четвърти клас. Може би си мислите, че има много време, но то ще мине много бързо. Тази година ни предстои много сериозна работа, за да сме доволни всички от резултатите на НАШИТЕ ДЕЦА!

Не забравяйте, че това е първият старт към по-нататъшното им развитие!

Пожелавам на всички една спокойна и много успешна учебна година!

Националните външни оценявания за IV клас ще започнат с изпит по български език и литература на 9 май 2019 г. На следващия ден ще е по математика, а оценяванията по „Човекът и обществото“ и по „Човекът и природата“ ще са на 14 и 16 май 2019 г.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПОМАГАЛО ЗА ВАКАНЦИЯТА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПОМАГАЛО ЗА ВАКАНЦИЯТА

Уважаеми родители,

„Вълшебно лято“ – след 3. клас. Това е помагалото, което избрах за лятната ваканция. Цената е около 5 лева с отстъпката. Помислете си МНОГО ДОБРЕ и очаквам Вашето решение за ВАШИТЕ ДЕЦА!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 17.04.2018 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща. Моля за Вашето присъствие! То е необходимо заради ВАШИТЕ ДЕЦА! Задължително е присъствието на родителите, чиито деца ще ходят на „зелено училище“!